Fonteyn Consultancy begeleidt organisaties bij het realiseren van gewenste organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Wij ondersteunen, helpen en inspireren mensen waar het gaat om hun persoonlijke ontwikkeling of organisatievraagstukken waar zij voor staan, door middel van advies, training en begeleiding.

 

We treden op als sparringpartner van het management van organisaties en ondersteunen bij implementatie van veranderingsprocessen. Daarnaast bieden we deskundigheid op het terrein van agressiebeheersing, crisismanagement en opvang na calamiteiten.

 

Fonteyn Consultancy is een netwerkorganisatie; we  werken samen met partners vanwege hun specifieke kennis, deskundigheid of vanwege een capaciteitsvraag.

Petra de Vries, jarenlang werkzaam als organisatieadviseur op diverse terreinen,  is de oprichter van Fonteyn Consultancy.

Werkt op dit moment o.a. aan:

 

Het coachen van directie, management en teams binnen een internationale onderneming die staat voor een ingrijpende reorganisatie.  De reorganisatie ging gepaard met gedwongen ontslagen en een noodzakelijke cultuurverandering van management en medewerkers.