Agressie en geweld

Fonteyn Consultancy biedt deskundigheid op het terrein van agressie & geweld, crisismanagement en opvang na calamiteiten.

Het gevoel van onveiligheid in veel beroepen neemt toe. Van belang is dat organisaties hun werknemers zo veel mogelijk beschermen tegen agressie, geweld en seksuele intimidatie en tegen de gevolgen van deze incidenten. Toch kunnen deze agressieve situaties niet altijd voorkomen worden. Daarom is het noodzakelijk dat werknemers die in aanraking kunnen komen met agressie & geweld hierop zo goed mogelijk worden voorbereid.

 

Naast het ontwerpen en uitvoeren van diverse trainingen op het terrein agressie & geweld, crisismanagement en opvang en nazorg, bieden wij advies en ondersteuning bij het ontwerpen en implementeren van agressie-/veiligheidsbeleid, het ontwikkelen van agressieprotocollen en protocollen ten aanzien van Opvang & Nazorg. De trainers en adviseurs waar we mee werken hebben allen vele jaren ervaring op dit werkterrein binnen diverse organisaties – profit en non-profit. Het is voor ons een onderwerp wat er echt toe doet.

Recente trajecten

  • Maatwerktrajecten  ‘Regie op agressie en geweld’ voor MBO onderwijs
  • Ontwikkeling van veiligheidsbeleid / agressieprotocol binnen zorg instellingen
  • Trainingen Omgaan met agressie  & geweld binnen jeugdzorg, ziekenhuizen, onderwijs, banken / verzekeraars en gemeenten
  • Trainingen Opvang en Nazorg
  • Opvang & nazorg van slachtoffers na ingrijpende gebeurtenissen