Agressie in beeld

Het besef dat agressie kán voorkomen binnen de organisatie is een voorwaarde om te komen tot passend beleid, maar ook om mensen binnen de organisatie aan te zetten te werken aan hun eigen weerbaarheid en vaardigheden om deze situaties zo goed mogelijk te kunnen hanteren.

 

Agressie komt binnen veel organisaties voor. Het bewustwordingsproces ten aanzien van agressie & geweld gaat over het beseffen en erkennen van het feit dat werknemers binnen de organisatie geconfronteerd kunnen worden met agressie, geweld en seksuele intimidatie.

 

De mate van agressie in veel beroepen is momenteel omvangrijk en onacceptabel. De incidenten die plaatsvinden behoren niet meer tot ‘normale’ lastige situaties. Om werknemers zo goed mogelijk voor te bereiden op dit soort gebeurtenissen is bewustwording een eerste stap in dit proces.