Coaching

Personal coaching

Personal coaching staat voor het aanboren van krachtbronnen in uzelf en het verkrijgen van inzicht in uw persoonlijke sterke en minder sterke punten, uw eigen stijl en het benoemen van uw meerwaarde.

Of u nu werknemer ondernemer of leidinggevende bent, soms is het fijn eens met een andere bril te kijken. Uw eigen patronen in communicatie onder de loep te nemen en u af te vragen "Hoe kan ik het anders doen?". Wij kijken vooral naar patronen in gedrag, in communicatie, in ervaren en voelen. Er zijn patronen die u verder helpen in uw ontwikkeling, maar soms ook patronen die uw persoonlijke ontwikkeling blokkeren. Wilt u eens kijken naar uw werk en alles er om heen? Dat kan. Niet alleen als u vast bent gelopen, ook preventief: om te kijken of u wel alles er uit haalt, of de batterij nog wel bestendig is en u dus op de lange termijn ook goed op koers zult blijven.

 

Teamcoaching

Teamcoaching ondersteunt teams hun doelen te realiseren door beter samen te werken, te leren en zich te ontwikkelen. Resultaten van teamcoaching zijn steeds te vertalen naar de effectiviteit van het team als geheel.

Teamcoaching betreft de totale groep en is een mooi en krachtig middel om afdelingen en groepen in staat te stellen hun resultaten te realiseren. Natuurlijk komen de individuele teamleden daarbij ook aan bod, de onderlinge samenwerking en de interactiepatronen. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen, manier van werken, bijdragen van individuele teamleden. Teamcoaching maakt deze zaken bespreekbaar, op een constructieve manier.

 

Aanpak

Zowel bij individuele coaching als teamcoaching zullen we starten met het neerzetten van een helder kader voor het coachingtraject. We zullen onderzoeken wat we voor het individu of team kunnen doen om vervolgens te bekijken hoe we met elkaar aan de slag kunnen. Door middel van systemische interventies zullen we een verandering of een ontwikkeling op gang brengen. Waar wenselijk zullen we gebruik maken van de Management Drives Tool.

  • Personal coaching voor managers en professionals
  • Coaching on the job
  • Conflictbegeleiding
  • Teamcoaching