Management Drives

Management Drives is een speelse en laagdrempelige tool om naar mensen en organisaties te kijken.

 

De Management Drives tool helpt om meer inzicht te krijgen in en meer grip te krijgen op de zachtere factoren die van belang zijn in ontwikkel- of een veranderprocessen, zoals gedrag- en denkpatronen die een rol spelen. Dit maakt het gemakkelijker om gericht te interveniëren op bijvoorbeeld 'tegenwerkende patronen' en mogelijkheden te vinden om daarmee om te gaan.

 

In veel ontwikkeltrajecten, of het nu om cultuur, team of individu gaat hebben we naast de bedrijfsmatige kant ook te maken met de gedragsmatige kant de zogenoemde 'zachte factoren'. Fonteyn Consultancy benaderd vraagstukken in eerste instantie veelal vanuit het systemische perspectief. De Management Drives tool is hierop een zeer praktische aanvulling.

 

Door middel van de Management Drives Test worden waarden en drijfveren van mensen nauwkeurig in beeld gebracht. Door aan iedere drijfveer een kleur te verbinden, kunnen testresultaten op een duidelijke en eenvoudige manier worden weergegeven. Het versimpelt niet de manier van kijken naar mensen, maar biedt een gemeenschappelijke taal om mogelijke verschillen te duiden en te bespreken.

 

De Management Drives tool kan dan ook toegepast worden bij vele vraagstukken op individueel, team of organisatieniveau. Regelmatig zetten wij de tool in bij organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, cultuurtrajecten, teamcoaching of individuele coachingtrajecten.

 

Citaat: Ik zie dat door de inzet van het instrument Management Drives het ontbrekende stukje van de puzzel dat nodig was om ook daadwerkelijk efficiënt en effectief resultaten te bereiken gevonden is. Ik leg het je uit: Het ontwikkelen van protocollen en procedures is één van de belangrijke stappen op weg naar resultaatsturing. Medewerkers met veel blauw in hun profiel kunnen dit goed en vinden het nog leuk ook!"

 

 

 

Trajecten waarin succesvol de MD-tool is ingezet

  • Cultuurtrajecten binnen overheid en bedrijfsleven
  • Leiderschapsontwikkeling binnen GGZ instelling en grote gemeenten
  • Teamcoaching binnen zorginstellingen, MKB, en gemeenten
  • Personal coaching voor (hoger) management en professionals