Opvang na calamiteiten

Als werknemers van een organisatie slachtoffer zijn van een ernstige calamiteit, is het belangrijk om als organisatie aandacht te besteden aan de opvang.

 

Het is van belang dat er aandacht is voor de psychische gevolgen van de gebeurtenis voor het slachtoffer. Een steunende omgeving in eerste weken na een calamiteit zeer belangrijk. Mensen die er voor het slachtoffer zijn en waar wenselijke de tijd nemen om te luisteren naar het verhaal van de slachtoffers en de direct betrokkenen.

Niet altijd is dat even gemakkelijk. Wat moet u doen en wat moet u vooral niet doen? Wat kun je het slachtoffer aan hulp en ondersteuning bieden? Wat moet u wel en niet zeggen? Waar kunt u terecht met vragen? Waar liggen de grenzen van opvang binnen de organisatie? Welke professionals kunt u eventueel inschakelen? Lastige vragen, maar essentieel om bij stil te staan.

 

De opvang en nazorg van slachtoffers na een geweldsincident is onderdeel van het beleid rond agressie en geweld. Leidinggevenden vervullen hierin veelal een cruciale rol. Ook worden er regelmatig opvangteams opgezet die een centrale rol vervullen bij de opvang van slachtoffers na een calamiteit. Voor deze doelgroepen zijn speciale trainingen ontwikkeld die gericht zijn op het kunnen vervullen van deze rollen.

 

In het trainingsprogramma wordt aandacht besteed aan:

  • schokkende gebeurtenissen en hun gevolgen
  • het verwerkingsproces; de verschillende verwerkingsvormen en –fasen die optreden na een schokkende gebeurtenis
  • kenmerken van verwerkingsstoornissen en het signaleren van risicogevallen
  • opvanggesprekken
  • doorverwijzen naar professionele hulp
  • het beleid betreffende de opvang & nazorg binnen de eigen organisatie
  • de eigen rol