Petra de Vries

In 1992 afgestudeerd in de Organisatie- en Sociale- Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Heeft diverse vervolgopleidingen afgerond op de terreinen van communicatie, crisismanagement, psychotrauma, organisatieontwikkeling, leiderschap, P&O, kwaliteitsmanagement en systematisch werken & -denken.

 

Sinds 1992 werkzaam als trainer/coach, organisatieadviseur en interim-manager waarin een tussenperiode werkzaam als manager van de unit Personeel, Organisatie & Informatisering bij een Waterleidingbedrijf (2000-2001) in transitie.

 

In het begin van haar loopbaan heeft zij zich specifiek toegelegd op de thema's: Agressie & geweld, Crisismanagement, Opvang na schokkende gebeurtenissen en het ontwerpen en implementeren van Veiligheidsbeleid binnen organisaties.

 

Vervolgens heeft zij zich sinds 1995 gericht op organisatievraagstukken op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, samenwerking, leiderschap en organisatieontwikkeling zowel op individueel, team als organisatieniveau. De interactie tussen mens en organisatie, proces en taak is een belangrijke rode draad in haar loopbaan.

 

Belangrijk thema in haar werk is dat de (mensen in) organisaties soms een speelbal lijken te zijn van de persoonlijke-, groeps-, organisatie- en omgevingsdynamieken. Mensen helpen zelf de speler te zijn en de dynamieken waarin we ons bevinden te beinvloeden is haar persoonlijke missie. Haar aanpak ontwikkelt zij veelal vanuit een systematisch denkkader, gericht op wat zich tussen mensen of groepen afspeelt in een bepaalde context.

 

Expertise

Haar expertise ligt bij uitstek op de terreinen: Implementeren veranderprocessen, leiderschapsontwikkeling, cultuurverandering, samenwerkingsconflicten, ontwerpen en begeleiden van samenwerkings- en leerprocessen, intervisie, coaching, medezeggenschap (gericht op de samenwerkingsrelatie medezeggenschap-bestuur), agressiebeheersing en crisismanagement.

 

Branche-ervaring

Werkzaam bij organisaties in profit en non-profit, waaronder (grote) gemeenten, ministeries, dienstverlenende organisaties (onderwijs, re-integratie, waterleiding), zorg & welzijn (Ziekenhuizen,Jeugdzorg), banken en productiebedrijven.

 

Klanten over ...

Ze is een energiek en daadkrachtig persoon, die met mensen en met teams snel to-the-point komt waar het over moet gaan. Ze combineert zakelijkheid met een persoonlijke, soms doordringende aanpak, maar biedt daarbij ruimte en veiligheid, waardoor haar bijdrage altijd zeer constructief wordt gevonden. Een open, ontvankelijke persoonlijkheid, met een bijzondere expertise op het gebied van leiderschap en cultuurverandering. Een pragmatisch en gedreven begeleider en ontwikkelaar, die mensen helpt een echte persoonlijke ontwikkelstap te zetten.