Regie op agressie en geweld

Steeds meer organisaties zijn zich ervan bewust dat het personeel slachtoffer kan worden van grensoverschrijdend gedrag (agressie) zoals verbaal geweld, psychisch- en/of fysiek geweld.

Veel organisaties zijn of willen daarom actief aan de slag met het maken en implementeren van veiligheidsbeleid rondom agressie en geweld. Om instellingen daarin te ondersteunen organiseren bieden wij leer-/werktrajecten aan ‘Regie op agressie en geweld’.

Doelen

Regie voeren op de ontwikkeling en implementatie van agressiebeleid binnen uw instelling.

Het maken van een plan van aanpak om te komen tot een adequate inbedding van het beleid

Inhoud van het traject

 

  • In beeld brengen agressie en geweld binnen uw organisatie

Voor dit onderdeel maken we regelmatig gebruik van het regiemodel en / of spiegeltheater, een manier om ervaringen en visies te delen, ervaringen te spiegelen en openlijker met elkaar te praten over het thema agressie & geweld op de werkplek. Hoe ervaren mensen agressie & geweld op de werkplek? Wat doet het met iemand? Hoe worden medewerkers ondersteund?

 

  • Agressiebeleid/-protocol

Beschikbare ingrediënten voor het ontwikkelen en implementeren van agressiebeleid passeren de revue, waaronder preventieve maatregelen, melden en registeren, acties bij agressie, mogelijke sancties, opvang & nazorg, de ontwikkeling veiligheidsbeleid en best practices.

 

  • Kennismaken met aspecten uit de training ‘Omgaan met agressie & geweld’

Het is essentieel dat medewerkers, als zich een incident voordoet, adequaat kunnen reageren. Omdat calamiteiten kunnen voorkomen binnen de organisatie en grote (psychosociale) gevolgen kunnen hebben, moeten personeelsleden zo goed mogelijk worden voorbereid op deze onverwachte gebeurtenissen. Dit kan door middel van een helder beleid, waar het trainen van medewerkers een onderdeel van is. Tijdens dit onderdeel maakt u daarom kennis met een aantal aspecten uit de trainingen ‘Omgaan met agressie & geweld’. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan vaardigheden en weerbaarheid van personeel.

 

  • Plan van aanpak

Tenslotte komen we tot een pakket van basisingrediënten voor het maken en implementeren van agressiebeleid. Op basis hiervan gaan we aan de slag met het maken van een plan van aanpak voor uw organisatie.

De kern is om te komen tot structureel beleid, waarbij preventie van agressie & geweld breed draagvlak krijgt en wordt verbonden aan andere veiligheidsgebieden van de eigen organisatie.

 

  • Resultaat

Het komen tot een pakket met basisingrediënten / veiligheidsmaatregelen voor het maken en implementeren van veiligheidsbeleid gericht op preventie, nazorg en incidentenbeleid.

Gedurende deze training gaat u intensief aan de slag met dit thema en beschikt u hierna over (een aanzet tot) een plan van aanpak om het beleid binnen uw organisatie verder vorm en inhoud te geven.