Training omgaan met agressie & geweld

In de training Omgaan met Agressie & geweld wordt uitgebreid aandacht besteed aan de inzichten en vaardigheden die nodig zijn om met agressie & geweld om te gaan, en zeker zo belangrijk, om agressie te voorkomen.

 

Er wordt stilgestaan bij diverse soorten agressie en het omgaan met dit type gedrag. Verschillende vormen van agressie vragen een verschillende aanpak. Centraal staat het omgaan met agressie en intimidatie welke willekeurig dan wel heel doelgericht wordt ingezet, en agressie die voortkomt uit frustratie, wat zich vaak emotioneel uit en mogelijk doorschiet in een agressieve uitbarsting.

 

Naast effectief de-escalerend gedrag is het van belang dat een werknemer op een zodanige manier met agressie omgaat dat hij of zij daar geen psychische of fysieke schade bij oploopt. Behalve het aanleren van effectieve gedragsvormen, wordt in deze training aandacht besteed aan het vergroten van mentale weerbaarheid. Het kennen en gebruiken van je eigen mentale kracht en het daarop kunnen vertrouwen vergroot het gevoel van veiligheid en weerbaarheid.

Onderwerpen als agressiebeheersing, zelfcontrole: het trainen van mentale vaardigheden en gedrag, veiligheidsaspecten op het werk en opvang & nazorg komen uitvoerig aan de orde.

 

Tijdens deze praktijkgerichte training wordt er gewerkt met acteurs, zodat de deelnemers kunnen experimenteren met hun eigen gedrag.